06okt, 21 6 oktober 2021
  • By Danny Gorter

Publicatiedatum: 06-10-2021

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) maakte vandaag bekend dat er in de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) een mogelijkheid is voor VvE’s om advies in te winnen voor het realiseren van laadpunten voor elektrische auto’s. De VvE’s krijgen hierdoor een de kans om tot 75% van de advieskosten met een maximale bijdrage van €1.500 terug te krijgen. Met de subsidie kunnen VvE’s toewerken naar een schaalbaar plan voor elektrisch laden in de VvE.

Complex proces

In Nederland vallen zo’n 15% van alle woningen onder een VvE. Met de groei van elektrisch rijden ontstaat er urgentie bij VvE’s om met de realisatie van laadpunten aan de slag te gaan. Het proces om als VvE laadpunten te realiseren kan echter complex zijn. Zo is draagvlak bij VvE-leden belangrijk en zijn er aspecten als veiligheid, benodigde stroomcapaciteit, locatiekeuze van de laadpunten en verdeling van de kosten tussen de VvE en de e-rijder die in de besluitvorming moeten worden meegenomen,

Subsidie voor VvE’s

De uitbreiding van de subsidie maakt het voor 600 VvE’s mogelijk om gebruik te maken van de regeling en heeft als doel om VvE’s in staat te stellen om met een gedegen advies de stap te kunnen zetten naar de realisatie van de laadpunten. Dit zijn de minimale eisen waaraan het advies moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie:

  • Een meerjarige prognose voor de laadbehoefte van de vereniging voor minimaal 10 jaar,
  • Een aanbeveling voor de borging van brandveiligheid, als de parkeerplaatsen zijn gelegen in een gebouw,
  • Een aanbeveling voor de verdeling van de kosten tussen de vereniging en de gebruikers van meer oplaadpunten,
  • Een aanbeveling voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van oplaadpunten,
  • Een toelichting op de relevante wet- en regelgeving en de wijze waarop die van toepassing is op de aanbevelingen van vooral de bovengenoemde punten.

De volgende stap

Echter, met de eisen die gesteld worden aan het advies vanuit de subsidieregeling is de VvE er nog niet. Tijdens de ALV besluiten de VvE-leden uiteindelijk over het laadplan. Draagvlak voor de gekozen oplossing is dan ook essentieel voor een positief besluit. Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan het betrekken van VvE leden door de toekomstige laadbehoefte in beeld te brengen met een gezamenlijk toekomstbeeld voor de laadinfrastructuur bij de VvE. Het advies van VVE Laadloket voldoet aan alle eisen van de subsidieregeling en kunt u nu al vanaf €560,- excl. BTW na aftrek subsidie afnemen. Benieuwd? Bekijk uitgebreid de drie stappen van het oplaadpunt advies of vraag gelijk een offerte aan.