Subsidie oplaadpuntenadvies voor VvE’s

Om welke subsidieregeling gaat het?

Het gaat om de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE).

Begin oktober 2021 maakte RVO bekend dat de subsidieregeling (SEEH) werd uitgebreid met de mogelijkheid voor VvE’s om advies in te winnen voor het realiseren van één of meer laadpunten voor elektrische auto’s. Deze subsidieregeling is nu ondergebracht bij de nieuwe SVVE. Vanaf 23 januari 2023 kunt u subsidie aanvragen. De voorwaarden waaraan het advies moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn inhoudelijk niet gewijzigd. Op deze pagina vindt meer informatie over de subsidie oplaadpuntenadvies voor VvE’s.

VvE’s krijgen een bijdrage van 75% van de advieskosten tot maximaal €1.500. De subsidie is een concrete maatregel voor de beleidsdoelstelling om laadpunten bij VvE’s te stimuleren.

Visual-Charging

Hoe kan mijn VvE gebruik maken van de subsidie?

 • De subsidieregeling opent op 23 januari 2023. Vanaf dat moment kan subsidie worden aangevraagd voor adviezen die na 5 oktober 2021 zijn opgesteld. Het is niet mogelijk om voorafgaand aan het adviseringstraject de subsidie aan te vragen.
 • Met het traject van VVE Laadloket heeft u een waardevol en degelijk advies voor de laadoplossing voor uw VvE en voldoet u aan de eisen om gebruik te maken van de regeling. De gestelde eisen aan het advies zijn:
  • Een prognose voor minimaal 10 jaar voor de laadbehoefte van de vereniging
  • Een aanbeveling voor de borging van brandveiligheid in relatie tot de plaatsing van de laadpunten, als de parkeergelegenheid (gedeeltelijk) is gelegen in een gebouw
  • Een aanbeveling voor de verdeling van de kosten van een op meer oplaadpunten tussen de vereniging en de gebruikers van meer oplaadpunten
  • Een aanbeveling voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van een of meer oplaadpunten
  • Een toelichting op de relevante wet- en regelgeving en de wijze waarop die van toepassing is op de aanbevelingen van vooral de bovengenoemde punten
 • Bij uw subsidieaanvraag voegt u het adviesrapport, de factuur en het betaalbewijs toe.
 • De sluitingsdatum van de subsidie is 31 december 2023 en met een subsidieplafond € 900.000 is er ruimte voor maximaal 600 subsidietrajecten. Wees er dus snel bij! De aanvragen worden op volgorde van aanvraagdatum afgehandeld. Bij een overschrijding worden de aanvragen afgewezen.
Handige link:

Op de website van RVO is de regeling terug te vinden:
Subsidie Oplaadpuntenadvies SVVE >

 

Meer over het traject van VVE laadloket

Deze uitbreiding van de subsidieregeling maakt het inwinnen van advies voor VvE’s toegankelijker om besluitvorming over dit vaak complexe vraagstuk te vergemakkelijken. In de aanpak van VVE Laadloket stellen we op basis van een enquête onder de VvE-leden een gezamenlijk toekomstbeeld op dat inzicht geeft in de laadbehoefte. Dit toekomstbeeld en de uitkomsten van een schouw op locatie leiden vervolgens tot een oplaadpuntenadvies met aandacht voor veiligheid, optimale locatiekeuze, benodigde stroomcapaciteit en verdeling van de kosten. Tot slot worden er offertes bij minimaal drie leveranciers opgevraagd, om tot het beste aanbod te komen.

Bent u benieuwd wat VVE Laadloket voor uw VvE kan betekenen? Plan dan een kennismaking, vraag direct vrijblijvend een offerte aan of bekijk hier uitgebreid hoe onze aanpak eruit ziet.