27jun, 23 27 juni 2023Kennisartikel
  • Door Danny Gorter

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigde in een kamerbrief aan dat de subsidie voor het oplaadpuntenadvies per 1 januari 2024 wordt uitgebreid met een subsidie voor de realisatie van de collectieve laadinfrastructuur voor VvE’s.

Met deze bekendmaking is het ook een feit dat de subsidie voor het oplaadpuntenadvies wordt verlengd. De kosten van het oplaadpuntenadvies worden voor 75% gedekt tot een bedrag van € 1.500.

Goed nieuws dus voor VvE’s die stappen willen zetten om laadpunten binnen de VvE te organiseren en te realiseren. Details over de subsidie voor de realisatie van laadinfrastructuur voor VvE’s zijn nog niet bekend. Zodra wij hier meer over weten dan informeren wij u direct. Ons advies aan VvE’s: start in ieder geval met het oplaadpuntenadvies. Uw VvE kan dan een positief besluit nemen over laadpalen. Zo kunt u daarna direct de stap zetten naar realisatie en gebruik maken van de subsidie hiervoor.

Alle relevante informatie over de subsidie vindt u op de website van RVO en de belangrijkste punten vindt u hier op onze website.