overheidnl
12jul, 21 12 juli 2021
  • By Arian van Walbeek

Publicatiedatum: 12-07-2021

De invoering van de notificatieplicht zorgt voor een vermindering van de structurele regeldruk voor VvE-besturen en appartementseigenaars als het gaat om de besluitvorming. Dit komt doordat er geen besluit meer nodig is van de vergadering van eigenaars om een oplaadpunt te plaatsen.

https://www.internetconsultatie.nl/notificatieregeling_oplaadpunten_vve

De notificatie vervangt de benodigde toestemming van de VvE voor het plaatsen van een oplaadpunt, indien het oplaadpunt volgens de voorwaarden uit de notificatieregeling is geplaatst.

Op basis van deze wet wordt verwacht dat besluitvorming structureel soepeler plaatsvindt dan in de huidige situatie.

  • Aanvrager doet voortaan een notificatie in plaats van een voorstel
  • Stemming op ALV vervalt
  • De doorlooptijd van de besluitvorming wordt korter
  • Een voorstel kan niet meer worden geweigerd als zij voldoen aan de voorwaarden

De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is voorzien met ingang van 1 juli 2023.

Als voorwaarde voor de notificatie is opgenomen dat de plaatsing van het oplaadpunt uitsluitend voor eigen rekening en risico van de notificerende individuele appartementseigenaar of groep appartementseigenaars plaatsvindt. Naast deze voorwaarde gelden andere voorwaarden die nog worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur.

Uit het door de notificerende eigenaars te overleggen werkplan moet aan het VvE-bestuur en de overige appartementseigenaars blijken of wordt voldaan aan de voorwaarden. Het VvE-bestuur moet het werkplan beoordelen.

Wacht niet op notificaties, wees voorbereid!

In de toelichting op het wetsvoorstel wordt het VvE’s aangeraden om van tevoren afspraken vast te leggen over het gebruik van oplaadpunten op de privé-parkeervakken en/of een gemeenschappelijke parkeergelegenheid. Door het vastleggen van afspraken weten appartementseigenaars van tevoren wat binnen de VvE geldt met betrekking tot het plaatsen van oplaadpunten en kunnen conflicten worden vermeden.

De vergadering van eigenaars kan ongeacht het van kracht worden van de notificatieregeling een vergaderbesluit nemen en grip houden op de aanpassingen in de hoofdmeterkast, basis infrastructuur, energie management van het gebouw, locatie van de laadpunten en eventueel de aanleg van de bekabeling.

VvE Laadloket helpt uw VvE in het adviestraject aan deze afspraken in een laadplan zodat u alvast voorbereid bent.